Mamma till Mamma

Snart har ett och ett halvt år gått sedan Evelina föddes. Ett och ett halvt år, där det första året är ganska utsuddat. Som om det inte funnits. Även om det gjort det i allra högsta grad. Men det finns inget foto över hennes säng på henne som nyfödd, utan fotot på Gabriel över hans säng är en ständig påminnelse om att det är alldeles för jobbigt att framkalla en förstoring från den tiden. Sorgen ligger fortfarande där och när jag minst anar det så sköljer den över mig och tårarna kan inte sluta rinna.

Trots att jag idag älskar Evelina, känner att hon är min, så väger det ännu inte upp för det jag och hon förlorade.
Jag har börjat jobba på Östra sjukhuset, ser nyblivna föräldrar med sina små mirakel i entrén varje dag. Och varje gång knyter det sig i magen på mig. Jag ser deras glädje och minns min som uteblev. För ett ögonblick så finns illusionen där, av något ”som är så mysigt”, men sekunden senare så kramar ångesten mig och jag känner ”aldrig mer”. Aldrig mer det första året.

Länge kände jag mig ensam, knäpp och fel när jag inte älskade mitt barn. När jag inte brydde mig om henne, när jag helst ville ta en kniv och skära upp min egen bröstkorg och förblöda. Plågsamt, precis som jag då förtjänade. Men så fann jag gruppen som skulle bli en del av min räddning (ja, ja, medicinen var nog den största räddningen, ihop med familjecentralen och BVC:s team). En facebookgrupp som heter Hjälpgruppen/förlossningsdepression. Där ingen dömde, ingen förminskade någons upplevelser och alltid, alltid så fanns någon där som kunde bekräfta ens tankar, få en att förstå att det var sjukdomen och inte man själv som mamma som var orsaken till allt det där värdelösa som man ansåg att man var.

Det dyker alltid upp nya idéer hos mig och jag kände ganska snart att jag måste göra något vettigt av den här bedrövliga förlossningsdepressionen. Jag måste hitta ett sätt där någon annan kan ha nytta av min erfarenhet. Där kom barnboken till (som var en bok jag hade önskat funnits till Gabriel när jag blev sjuk). Min idé om en reportagebok lever fortfarande lite lätt, men blivit nekad av flera av de stora förlagen för att ”målgruppen är för liten”. Jag hade önskat att de hade rätt…

Men när Karin Cupido Eriksson började prata om att grunda Mamma till Mamma så hängde jag snabbt på. Såklart ska Mamma till Mamma finnas! Och även om vi inte nått ut speciellt långt än, och även om vi bara är i startgroparna så får vi otroligt mycket fina ord från mammor som tidigare varit drabbade som hade önskat att något sådant fanns när de var sjuka (och som nu vill vara medmammor) och från de som söker vårt stöd som mår dåligt i nuläget, som berättar att det känns lättare att veta att vi finns och att de inte är ensamma i sina känslor eller sin situation.

Det finns mycket att jobba på än, men vi är på väg. Och vi blir fler och fler. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi göra skillnad. För oerhört många familjer. För en föräldradepression (förlossningsdepression) drabbar ju inte bara mamman. Partnern drabbas som anhörig (och har även själv ökad risk att bli sjuk) och barnet drabbas och riskerar anknytningsproblem. Förlossningsdepression drabbar cirka 15.000 kvinnor per år i Sverige. Kanske kan vi inte förhindra det, men vi kan iallfall göra sjukdomstiden lite mindre ensam för dem och se till att de får adekvat vård och stöd.

Föräldradepression är ett bättre ord

Jag tror att föräldradepression är ett uttryck som bättre står för vad en förlossningsdepression innebär. Enligt Statens folkhälsoinstitut definieras en förlossningsdepression som en depression som debuterar inom ett år efter förlossning. Men är det verkligen förlossningen som borde vara fokuset?
Knappast.

Anledningen till att jag skriver det här inlägget är för att jag, efter vår medverkan i Malou efter tio, överraskades av okunskapen bland många som kände behov av att säga att en man inte kan få en förlossningsdepression för att han inte fött barnet och inte genomgått hormonförändringar. Att människor uppenbart inte har kunskap om orsaker till förlossningsdepression var tydlig, men också att många tror att ”baby blues” (som mest troligt är hormonellt betingad) är samma sak som en förlossningsdepression.

TV4 ändrade efter detta informationstexten under klippen från vår medverkan och har där skrivit ”Pappor kan inte få förlossningsdepression, men de kan bli deprimerade efter att det fått barn.” Så på grund av att de fick lite mothugg av människor som inte har koll så ändrade de texten och bidrog därmed till att okunskap fick vinna.

2011 skrev jag och min kursare Linda om förlossningsdepression när vi läste till barnmorskor. Bifogar ett utdrag från vetenskaplig fakta:
I nuläget är det inte klargjort vad som orsakar att vissa drabbas av förlossningsdepression och andra inte, men vissa sociala och psykologiska faktorer kan ändå ses. Exempel på psykologiska faktorer är traumatiska händelser, tidigare depression och dålig självkänsla. Förekomsten av depression under de första tolv månaderna efter förlossningen har visat sig vara högre bland mödrar med en historia av depression och negativa livshändelser. Bland sociologiska faktorer har bristande stöd från omgivningen, konflikter i parrelationen och ekonomiska svårigheter inneburit en ökad risk för depression. Även hur kvinnan mår fysiskt efter barnets födelse inverkar på risken att utveckla en förlossningsdepression, eller om obstetriska komplikationer tillstött eller om barnet är särskilt temperamentsfullt. Utöver dessa faktorer har studier visat att kvinnor som fått tvillingar eller trillingar har en högre risk att utveckla förlossningsdepression än kvinnor som fött ett barn, däremot kunde inga hormonella faktorer bindas till utvecklandet av en depression efter förlossningen. I stället sågs depressiva symptom i högre grad hos mödrar som var yngre, lågutbildade, ogifta eller hade en lägre ekonomisk standard. Förändrade relationer under graviditeten och tiden efter förlossningen samt att verkligheten inte mötte de förväntningar kvinnan haft innan födseln innebar en ökad risk att drabbas av depression efter barnets födelse.

Med andra ord finns det inget som gör att män inte skulle drabbas.

Angående ”baby blues” eller ”maternity blues”:
mellan 50-80% av de nyförlösta mammorna av en viss känslomässig berg- och dalbana de första dagarna efter förlossningen. De upplever känslor som oro, nedstämdhet och irritabilitet, något som benämns som maternity blues. Orsaken till den känslomässiga, snabbt övergående, omställningen de första dagarna efter förlossningen anses vara hormonellt betingad då östrogennivåerna i kroppen sjunker kraftigt och beror sällan på psykosociala faktorer. Maternity blues anses även vara en utmattningsreaktion efter den påfrestning som en förlossning är samt det faktum att många nyblivna mammor inte sovit speciellt mycket under slutet av graviditeten (FHI, 2003).

det är med andra ord något helt annat.

För de flesta som drabbas av förlossningsdepression uppkommer depressionen inom de tre första månaderna efter förlossningen, men förlossningsdepression innefattar alla former av icke-psykotiska depressiva episoder som uppkommer under det första året efter barnets födelse (FHI, 2003).

Vi använde oss av transitionsteroin i vår uppsats, något som jag tror är en bra teori i sammanhanget.

Begreppet transition kan bäst översättas med ordet ”övergång” i svenskan och innefattar en process mellan två relativt stabila tillstånd. Under sin livstid genomgår en människa många av dessa övergångar som kan delas in i fyra olika kategorier.
* Utvecklingsmässiga övergångar, ex. att bli förälder, att gå från barndom till tonårstiden.
* Situationsanpassade övergångar, ex. flytta från hemmet till ålderdomshem.
* Hälsa-sjukdomsövergångar, ex. att drabbas av sjukdom, men även tillfrisknandet.
* Organisatoriska övergångar, är främst omgivningsförändringar såsom ekonomiska förändringar.
En person kan genomgå flera av de olika övergångarna samtidigt och hur en person tacklar förändringar är beroende av olika faktorer. Några av dessa faktorer är bland annat vilka förväntningar individen har på den nya situation, vilken kunskap hon har om det som komma skall samt hur hon mår fysiskt och psykiskt. Att bli mamma innebär att kvinnan går från en känd, nuvarande verklighet till en ny och okänd verklighet. Detta är en förändring som kräver att hon omstrukturerar sina mål, beteenden och sitt ansvar för att nå en ny föreställning om sig
själv. För att anpassa sig till den nya verkligheten använder individen olika strategier för att samtidigt behålla sin personliga integritet. Några av dessa strategier är att söka kunskap för att kunna bygga upp en ny definition av sig själv samt att professionellt testa sig själv i den nya rollen (Meleis, 2010).

Så summa summarum: Jag anser att föräldradepression är ett bättre ord att använda än förlossningsdepression. Både för mammor och partners. Det skulle öka förståelsen för partnerns situation och förhoppnigsvis minska tröskeln för partnern att söka hjälp.

En milstolpe

Idag skedde en helt fantastisk sak i min och dotterns relation. Vi busade och skojade och klickade på ett sätt jag väntat på så länge! Vi har fortfarande en bit att vandra men det är på gång. 

Jag har för alltid missat det mesta av hennes första år och sorgen över det och det dåliga samvetet över det jag ville känna men inte kände finns där, och kommer troligen alltid göra det i någon form. Men snart börjar jag kanske ändå tro på att det kommer spela en väldigt liten roll i resten av våra liv. 

Snart är den här


Min första barnbok, illustrerad av Monica Håkansson. 

Om en vecka fyller Evelina ett år. Hennes första tid är orsaken till att jag insåg att det saknades en (flera) böcker på marknaden och skrev den här. 

Jag har även en vuxenbok på gång, men ska försöka hitta lämpligt förlag till den. 

Nu är boken på tryckeriet men snart har jag den i min hand. Boken som är dedikerad till Gabriel och Evelina. Mina älskade älskade barn som fått stå ut med så mycket under det senaste året. 

Ni är det finaste jag har!

Nu finns ”innan döden tar oss” som ljudbok och E-bok

Både storytel, bookbeat och nextory har min bok antingen som E-bok eller ljudbok. 

Alla har prova-på-kampanjer i minst fjorton dagar där man kan prova deras tjänst gratis. Passa på att ladda ner min bok när ni provar 🙂 

Här Hittar ni min bok på storytel. 

Nu har ni ingen bra anledning till att missa den här boken. Den kommer beröra er, det är något jag kan garantera! 

Författarskapet flyter på

I förrgår fick jag ett mail från ett förlag som hade läst min bok ”innan döden tar oss” och vill göra en ljudbok av den. Eventuellt vill de även göra ljudbok av min första bok ”när havet blåser ljumma vindar”. Så oerhört smickrande! 

Dessutom ska ”innan döden tar oss” bli E-bok. 

Och nästa år kommer som tidigare nämnts min barnbok ut! 

Så härligt när det rullar på och allt slit man haft ger lite medvind också! 

Tacksam för min käre make som låter mig skriva på kvällarna och tar barnen så jag kan göra intervjuer på helger. 

Det händer väldigt mycket just nu

Igår var jag inbjuden till Skärhamns bibliotek för att prata om mina böcker och mitt skrivande. Det var jätteroligt och de som var där var engagerade, ställde frågor och ville veta mer. 


Utöver det så har jag idag fått tag på en illustratör till min barnbok som jag tror kommer bli jättebra! 

Utöver det blev det en jättedebatt på min fb i helgen, jag delade en tidningsartikel om barnmorskan i Sörmland som förlorat målet mot landstinget då hon inte vill utföra aborter. Ett inlägg om det kommer här så småningom, men summa summarum, kan man inte tänka sig att utföra alla arbetsuppgifter som arbetsgivaren har får man förstå att man inte får jobbet. 

Hela den här debatten om samvetsfrihet är ju bara abortmotståndarna nya spelplan. De är inte så himla intresserade av samvetsfrihet som de vill låta påskina utan de vill, i egenskap av att anse att ett embryo har mer rättigheter än den som är gravid, fortsätta sätta kvinnor i en rävsax, där patriarkatet kan öka sin makt. Ingen man kommer någonsin drabbas av ett abortförbud/svårare att få göra abort på det sätter en kvinna gör. Han får ha sex men kan sticka när det inte längre passar. Men kvinnan ska stå där med skammen, skulden och ett barn hon inte önskat. Och barnet ska födas och inte vars önskat. Psykiska ärr redan från födseln kan man ju säga..! Europas lagar blir värre och värre, låt Sverige vara så framstående som det är. Vi har fri abort, den som söker vård för att få göra abort ska få vara säker på att hon träffar en barnmorska som inte dömer henne och som vill hjälpa henne. Däremot är det ingen rättighet att jobba som barnmorska. Det finns andra jobb man kan välja. Man kan bli doula om inte annat om man vill vara med och stötta en kvinna under förlossningen. 

Jaja, mer om detta en annan dag.. 

Nytt bokprojekt (igen)

För några dagar sedan föddes idén till en ny bok. En helt ny genre för mig, men jag tror att jag kommer göra det bra. Att det kommer bli bra. En oerhört viktig bok för många. För mig.

Snart kommer jag böra jobba på den och jag hoppas att den blir klar om inte allt för lång tid. För jag vill dela med mig idén till hela världen och det kan jag inte göra än.

Men det kommer bli bra. Det kommer bli grymt!

Tack för all fin respons

Så många som varit med om samma sak som delat med sig av sina berättelser till mig, fått mig att känna att jag inte är ensam och framförallt så finns det några som förstår mina tankar. 

Det som däremot gör mig ledsen är att så många känner sig ensamma i sina förlossningsdepressioner och vågar inte andas om vilka hemska tankar de har. För vad är man för mamma som inte tycker om sitt barn? Som inte har hamnat i den villkorslösa kärleksfasen. Och tänk om soc tar barnet/barnen för att de anser att man inte är lämplig som förälder.


Trots att det är vanligt med förlossningsdepression så finns det väldigt begränsat med berättelser som går på djupet, reportage i tidningar finns men hur mycket ryms på en sida i mama? 

8-15% drabbas av förlossningsdepression. 2014 föddes drygt 110.000 barn i Sverige. Det innebär att mellan 8800-16500 mammor drabbades av förlossningsdepression. DESSUTOM drabbas även en hel del pappor/partners av förlossningsdepression vilket gör siffran ännu högre. 

Är det rimligt att man ska känna sig ensam i sin situation när 15.000 andra mammor hamnat i samma skit? Sannolikheten för att jag är ensam om mina allra svartaste tankar och mest ångestfyllda funderingar är oerhört liten. 

Jag förstår att man inte vågar berätta. Jag var också rädd. Är också rädd. För vad andra ska tycka om mig, tro om mig, anse om min lämplighet att vara mamma. Men jag är en riktigt bra mamma som fick en tuff start med andra barnet. Jag kände mig dock som den uslaste mamman i världen under den tiden. Och under den tiden var jag stundtals en dålig mamma. Men jag gjorde allt jag förmådde. Om det nu verkligen räcker… 


Men eftersom det på ett decennium drabbar runt 100.000 personer så är det dags att vi pratar om det. På riktigt. Inte bara på ytan. Förlossningsdepression är rent överjävligt när allt man vill är att kunna njuta av sitt barn. Istället har tårarna inget slut, ångesten river och man söker så efter den där kärleken till det lilla barnet som man ”borde” känna. 

Jag sörjer något oerhört att jag drabbades av det här. Jag kom ändå lindrigt undan jämfört med många andra. Jag sökte hjälp – och fick hjälp tidigt vilket är viktigt. Anledningen till att jag sökte hjälp tidigt var att jag paradoxalt nog skrev min d-uppsats om förlossningsdepression och när jag en kväll hade fullständig panik över att vara ensam med barnen ytterligare en arbetsdag så mindes jag en av deltagarna som hade sagt ”jag hade panik över att vara ensam med barnen”. 

Jag är oerhört tacksam för all hjälp jag och min familj har fått från många håll, Bvc med läkare och psykolog, öppna förskolan, min familj, våra vänner. Vi har ett starkt socialt kontaktnät, tyvärr har inte alla det. 

Jag sörjer som sagt hur det blev, men jag skäms inte! Psykisk ohälsa och förlossningsdepression förstås inte av alla, kanske främst de som aldrig sett det på nära håll. Man ska rycka upp sig, skärpa till sig och bita ihop. Jag lovar att om det var lösningen på psykisk ohälsa så hade ingen varit sjuk.